Een gezin aanmelden

Wil je onderzoeken of Simba Familiezorg een passende oplossing kan zijn voor een gezin? Dit kunnen wij dit bieden:

 • Ambulante zorg voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar waar (tijdelijk) geen veilige thuissituatie is
 • Hoge prioriteit voor het samen plaatsen van broers en zussen in één opvanggezin
 • Een methodiek die de nadruk legt op herstel van familierelaties
 • Intensieve ondersteuning van de ouders, bijvoorbeeld om hun pedagogische vaardigheden te versterken
 • Voor de inzet van familiebegeleiders is vooralsnog geen beschikking nodig van de gemeente
 • Versterking van het sociale netwerk van het gezin
 • Nauwe samenwerking met de jeugdhulpaanbieder en andere organisaties rond een gezin
 • Veel aandacht voor nazorg

Overwegingen

Bij een aanmelding spelen deze overwegingen een rol:

 • Het perspectief wordt nog onderzocht; terugkeer van de kinderen naar huis is nog niet uitgesloten
 • De kinderen hebben belang bij terugplaatsing naar huis
 • De ouders willen en kunnen zich inzetten voor het veranderen van de thuissituatie
 • Is er sprake van een eerste of herhaalde uithuisplaatsing?
 • De zwaarte van de problematiek bij de ouder(s) en/of de kinderen
 • De uitkomsten van eerdere hulpverlening

Broers en zussen samen

De aanmelding van een gezin loopt via de jeugdhulporganisatie. Wij kunnen daarbij van dienst zijn door bijvoorbeeld contacten te leggen. Hoewel de jeugdhulporganisatie verantwoordelijk is voor de verblijfsvariant van de kinderen, ondersteunen we door actief mogelijkheden te zoeken voor het samen plaatsen van broers en zussen.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met project­leider Georgien Hakkert van SOS Kinderdorpen via 06 – 1534 5906 of e-mail: georgien@soskinderdorpen.nl.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.