Nieuw programma in de jeugdhulp

Simba Familiezorg is een nieuwe vorm van familieversterkende zorg. Daarbij worden broertjes en zusjes die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen samen opgevangen in een kleinschalig gezinshuis. Professionele gezinshuisouders bieden de kinderen zowel een alledaags gezinsleven als begeleiding bij het verwerken van hun ervaringen. De ouders krijgen intensieve ondersteuning om de thuissituatie te herstellen.

Familieversterking

In de periode die de kinderen in het gezinshuis doorbrengen krijgt het gezin de rust en ruimte om bij te komen van een heftige periode. Vervolgens gaan de ouders en kinderen, samen met hun netwerk en met professionele ondersteuning, werken aan familieversterking. Dit duurt anderhalf tot twee jaar, inclusief nazorg.

De inzet is dat kinderen teruggaan naar huis, als ze daar veilig kunnen opgroeien. Is dat niet mogelijk, dan kijken we naar het best passende alternatief. Het kan zijn dat kinderen bij iemand uit de familie of directe omgeving gaan wonen, maar ze kunnen ook in het gezinshuis blijven.

Voor wie?

Simba Familiezorg is er voor de gezamenlijke opvang van broertjes en zusjes van 0 tot 18 jaar. We richten ons op gezinnen waarvan de ouders (tijdelijk) geen stabiele of veilige thuissituatie kunnen bieden aan hun kinderen, bijvoorbeeld vanwege relationele problemen, zoals een (v)echtscheiding, of het wegvallen van een vader en/of moeder door psychische problemen.

Het netwerk inzetten

Vanaf het begin betrekken we mensen uit de directe omgeving van het gezin bij de zorg. We onderzoeken samen met de ouders en kinderen wie uit hun kring van familie en bekenden ondersteuning willen bieden, ook voor de langere termijn. Na afloop van elk traject verlenen we enkele maanden nazorg om de overgangsfase goed te laten verlopen.

Broertjes en zusjes bij elkaar

Het doel van Simba Familiezorg is: families bij elkaar houden en voorkomen dat ze uit elkaar vallen. Daarvoor is het belangrijk dat broertjes en zusjes bij elkaar blijven, ook als ze (tijdelijk) niet thuis wonen.

Familieversterking

Essentieel in onze werkwijze is de inzet op herstel van de band tussen kinderen, ouders en hun netwerk. Nadat het gezin tot rust is gekomen, werken de ouders en de mensen om hen heen aan familieversterking.

De ouders krijgen intensieve ondersteuning van een familiebegeleider voor anderhalve dag per week. Dit duurt anderhalf tot twee jaar, inclusief nazorg.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.