Wie maken Simba Familiezorg mogelijk?

Partners

Simba Familiezorg is een initiatief van SOS Kinderdorpen Nederland in samenwerking met Gezinshuis.com en diverse jeugdzorgorganisaties. Het programma wordt financieel mogelijk gemaakt met steun van de Nationale Postcode Loterij.

Samenwerking

In alle stadia van een uithuisplaatsing werkt Simba Familiezorg nauw samen met de voor het gezin belangrijke partijen. Daarbij horen het eigen netwerk van de ouders, de professionals die al betrokken zijn bij het gezin en het Simba-team, met daarin de gezinshuisouders en de familiebegeleiders die het gezin ondersteunen.

Lees meer over Simba Familiezorg en haar partners

Waarom SOS Kinderdorpen?

SOS Kinderdorpen is, ook in Europa, de grootste organisatie op het gebied van familiegerichte zorg voor kinderen die de ouderlijke zorg zijn verloren of dreigen te verliezen. De organisatie werkt vanuit de visie dat ieder kind een liefdevolle, veilige familie nodig heeft. Dat doen wij door families te versterken in de zorg en opvoeding van hun kinderen en broertjes en zusjes zo veel mogelijk samen op te vangen. SOS Kinderdorpen is actief in 135 landen en gebieden, waarvan 30 binnen Europa.

Met Simba Familiezorg maakt SOS Kinderdorpen haar intrede in de Nederlandse jeugdhulp. Op basis van onze wereldwijde expertise – en gesteund door de succesvolle ervaringen met het Simbahuis België – geloven wij dat we een waardevolle toevoeging kan zijn voor de jeugdhulpverlening in Nederland.

Lobby voor samenplaatsing

Voor kinderen uit één gezin die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is het belangrijk dat ze samen in een pleeggezin of gezinshuis komen. Broers en zussen hebben meestal veel steun aan elkaar en samen plaatsen zorgt ervoor dat de familieband zo veel mogelijk intact blijft.

Uit een rapport van het Nederlands Jeugdinstituut blijkt dat naar schatting in de helft van de gevallen broers en zussen niet samen worden geplaatst. In onze visie zou dat standaard praktijk moeten zijn, tenzij dat niet in het belang is van (één van) de kinderen. Een ‘samen, tenzij’- beginsel is echter niet vastgelegd in de Nederlandse Jeugdwet.

Defence for Children en SOS Kinderdorpen werken samen om ervoor te zorgen dat, tenzij er zwaarwegende contra-indicaties zijn, het principiële recht van gezamenlijke opvang van broers en zussen in de Nederlandse Jeugdwet wordt vastgelegd. We maken ons ook hard voor uitvoering van dit recht in de praktijk. Hiervoor voeren we een gezamenlijke lobby tot en met juni 2022.

Lees meer over onze gezamenlijke lobby

 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.