Over Simba voor ouders

Simba Familiezorg is een nieuwe vorm van familiegerichte zorg in Nederland voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar waar (tijdelijk) geen stabiele, veilige thuissituatie is. Na een uithuisplaatsing krijgen zowel de ouders als de kinderen intensieve ondersteuning, met als doel dat de kinderen teruggaan naar huis. In de periode die zij niet thuis wonen, blijven broers en zussen uit één gezin waar mogelijk bij elkaar.

Eigen familie

Simba Familiezorg is een initiatief van SOS Kinderdorpen Nederland, in samenwerking met Gezinshuis.com, de Eigen Kracht Centrale en jeugdhulporganisaties. SOS Kinderdorpen helpt over de hele wereld kinderen die de ouderlijke zorg zijn verloren of dreigen te verliezen. De organisatie werkt vanuit de visie dat ieder kind een liefdevolle, veilige familie nodig heeft. Met Simba Familiezorg wil SOS Kinderdorpen Nederland eraan bijdragen dat ook in ons land zo veel mogelijk kinderen veilig en gezond bij hun eigen familie opgroeien.

Deskundige zorg

Simba Familiezorg voldoet aan de eisen die de Jeugdwet stelt aan jeugdhulpverleners. Wij streven naar het verlenen van deskundige, doelgerichte zorg die is afgestemd op wat het gezin nodig heeft. Lees meer over hoe wij dit in de praktijk invullen:

  • In deze factsheet lees je hoeveel kinderen in Nederland (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen en hoe Simba Familiezorg gezinnen ondersteunt.
  • De Leidraad Veiligheid beschrijft hoe wij aandacht besteden aan de kwaliteit van onze zorg en aan de veiligheid van de kinderen en ouders die we ondersteunen.
  • Op onze website lees je in het kort hoe Simba Familiezorg omgaat met privacygevoelige informatie. Ons volledige privacyreglement ontvang je in de informatiemap bij de start van het traject.
  • Tijdens het project volgt een onafhankelijk bureau wat onze zorg betekent voor gezinnen.  

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.