Over Simba voor professionals

Simba Familiezorg is een initiatief van SOS Kinderdorpen Nederland, in samenwerking met Gezinshuis.com, de Eigen Kracht Centrale en jeugdhulporganisaties. SOS Kinderdorpen helpt wereldwijd kinderen die de ouderlijke zorg zijn verloren of dreigen te verliezen. De organisatie werkt vanuit de visie dat ieder kind een liefdevolle, veilige familie nodig heeft. Met Simba Familiezorg wil SOS Kinderdorpen Nederland eraan bijdragen dat ook in ons land zo veel mogelijk kinderen veilig en gezond bij hun eigen familie kunnen opgroeien.

Terug naar huis

De kern van onze werkwijze is dat we na een uithuisplaatsing inzetten op terugkeer van de kinderen naar huis, als zij daar veilig kunnen opgroeien. De ouders krijgen 12 uur per week (voor maximaal 2 jaar) ondersteuning van een professionele familiebegeleider bij het veranderen van hun thuissituatie. In de periode die de kinderen in het opvanggezin doorbrengen, houden ze contact met hun ouders om te voorkomen dat het gezin definitief uit elkaar valt.

In aanvulling op de professionele ondersteuning vragen we mensen die belangrijk zijn voor het gezin bij te dragen aan een sociaal vangnet. Bij die bekendenkring kunnen familieleden horen, maar ook vrienden, buren en/of een leerkracht van school. Op die manier hebben de ouders en kinderen nadat het zorgtraject is afgelopen altijd iemand om op terug te vallen.

Deskundige zorg

Simba Familiezorg voldoet aan de eisen die de Jeugdwet stelt aan jeugdhulpverleners. Wij streven naar het verlenen van deskundige, doelgerichte zorg die is afgestemd op wat het gezin nodig heeft. Hier lees je meer over hoe dit in de praktijk vorm krijgt:

  • Onze folder voor professionals, zoals gezinsvoogden en jeugdhulpverleners, legt uit welke meerwaarde familiegerichte zorg heeft voor gezinnen.
  • Uit de maatschappelijke business case over Simba Familiezorg blijkt welke maatschappelijke meerwaarde en financiële baten te verwachten zijn.
  • Deze factsheet geeft aan hoeveel kinderen in Nederland (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen.
  • De Leidraad Veiligheid beschrijft hoe wij aandacht besteden aan de kwaliteit van onze zorg en aan de veiligheid van de kinderen en ouders die we ondersteunen.
  • Op onze website lees je in het kort hoe Simba Familiezorg omgaat met privacygevoelige informatie. Wil je het volledige privacyreglement ontvangen? Mail dan naar simbafamiliezorg@soskinderdorpen.nl.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.