Een vraag of klacht over onze zorg?

SOS Kinderdorpen is in Nederland het project Simba Familiezorg gestart. Via dit project ondersteunen wij gezinnen met als doel dat kinderen veilig kunnen opgroeien in hun eigen familie. De Jeugdwet stelt eisen aan jeugdhulpverleners en vanzelfsprekend moet ook Simba Familiezorg hieraan voldoen. Wij streven dan ook naar het verlenen van verantwoorde zorg. Dat wil zeggen deskundige, veilige zorg met een helder doel en afgestemd op wat een gezin nodig heeft (volgens artikel 4.1.1. in de Jeugdwet).

Wat kun je doen als je ontevreden bent?

Het kan gebeuren dat je het oneens bent met hoe onze medewerkers een gezin begeleiden of met bepaalde beslissingen. Dan is het belangrijk dat je je ontevredenheid uitspreekt, zodat we samen kunnen kijken wat daaraan te doen is. We vragen je dat op de volgende manier te doen:

  • Je eerste aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen en klachten is de familiebegeleider van het gezin. Aan hem of haar kun je vertellen wat je graag wilt veranderen. Zit de onvrede in de samenwerking met de familiebegeleider, dan vragen we je ook die eerst met hem of haar te bespreken. Komen jullie samen niet tot een oplossing, dan kun je contact opnemen met de projectleider van Simba Familiezorg: Georgien Hakkert. Zij is te bereiken via 06 – 1534 5906 en georgien@soskinderdorpen.nl. We kijken dan in gezamenlijk overleg naar oplossingen.
  • Meestal lukt het in een of meer gesprekken een oplossing te vinden voor een klacht. Mochten we er na overleg toch niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met het Klachtenportaal Zorg. Deze organisatie behandelt voor SOS Kinderdorpen klachten over onze zorgverlening.  
  • Je kunt ook contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugd. Dit is een onafhankelijke organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdhulp waar ouders en kinderen terechtkunnen met vragen over de zorg. Het AKJ biedt informatie, advies en ondersteuning.

Meer informatie over onze werkwijze vind je bij Vragen en antwoorden voor ouders, voor jongeren, voor opvangouders en voor professionals. Wil je het volledige klachtenreglement opvragen van Simba Familiezorg opvragen, neem dan contact met ons op.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.