Blog: De kring rond een kind

Via een serie blogs vraagt Simba Familiezorg aandacht voor het samen plaatsen van broers en zussen na een uithuisplaatsing en voor familieversterkende zorg. Deel 4 is geschreven door Hedda van Lieshout, bestuurder bij de Eigen Kracht Centrale, een van onze samenwerkingspartners. Zij ziet in de praktijk dat er bijna altijd meer mensen om een kind heen staan dan alleen naaste familie, als er problemen zijn. Deze mensen worden lang niet altijd gevraagd mee te denken over oplossingen, terwijl ze dat vaak wel willen.

Simba Familiezorg heeft prachtige uitgangspunten: als kinderen tijdelijk niet bij hun ouders kunnen wonen, is het van groot belang broertjes en zusjes samen te houden en te werken aan familieversterking, zodat de kans op terugkeer naar huis wordt vergroot. Sinds de start mag ik, vanuit de Eigen Kracht Centrale, meedenken met het Simba-team. Wij doen dat vanuit onze ervaring: het groter maken van de kring rond kinderen als het (tijdelijk) niet goed gaat thuis, daarbij de regie bij de kring zelf laten en mensen in staat stellen met hun kring een plan te maken.

Contacten in beeld

Bij de start van een traject voor familieversterking vindt in principe een Eigen Kracht-conferentie plaats. Dat is een bijeenkomst van het gezin met iedereen die voor de kinderen en ouders belangrijk zijn, gericht op het maken van een plan. Maar, nog veel belangrijker: we ondersteunen het Simba-team om de kring rond kinderen steeds te laten meedenken en meedoen. Dat sluit aan bij het recht van kinderen op verbinding en het recht van gezinnen op het maken van hun eigen plan.

Deze insteek lijkt vanzelfsprekend, maar juist in situaties waar het niet goed gaat, blijft vaak onderbelicht dat kinderen een bredere kring hebben. Dan is er contact met de ouders, maar zijn opa’s, oma’s, ooms, tantes, neven, nichten, vrienden en buren niet automatisch in beeld. De vragen: ‘Hebt u een netwerk?’ of ‘Wie kunnen u helpen?’, werpen al gauw een hoge drempel op. Ouders zeggen vaak dat ze niemand hebben, ze anderen niet willen belasten of ze niet willen niet dat anderen van hun problemen weten. Als er dan geen vervolgvraag komt, blijven enorme kansen voor kinderen liggen. De verbindingen met mensen die een rol speelden en weer kunnen spelen in hun leven worden dan mogelijk verbroken.

Andere vragen stellen

Hoe het anders kan? Door andere vragen te stellen: ‘Wie vindt het belangrijk dat het goed gaat met uw kinderen?’ Of: ‘Wie kunnen meedenken over een plan voor uw kinderen?’ Vaak leidt dat tot nadenken en nieuwe ingangen, zodat een bredere groep wordt aangeboord. Wij weten uit de praktijk dat kinderen (in moeilijke situaties) gemiddeld elf mensen om zich heen hebben die kunnen meedenken. Het is belangrijk die erbij te houden. Ook als kinderen tijdelijk niet in de eigen kring kunnen wonen, hebben ze familie en vrienden nodig. Dat zijn hún mensen – zij weten wat er speelt en willen een rol spelen in hun leven.

Een meisje van elf jaar dat met haar familie en vrienden in een bijeenkomst een plan maakte, zei: ‘Het is belangrijk dat er mensen zijn die van je houden, die jij goed kent. Dan wordt er geluisterd en passen de dingen die worden bedacht echt bij jou.’ Daarom mogen we de kring van kinderen niet vergeten!

Simba Familiezorg is mogelijk gemaakt dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.