Privacy

Simba Familiezorg is een programma van Stichting Nederlandse Vrienden der SOS-Kinderdorpen. Dit programma biedt een nieuwe vorm van familiegerichte zorg in Nederland voor gezinnen waarvan de kinderen (tijdelijk) niet veilig thuis kunnen opgroeien. Om gezinnen te kunnen ondersteunen hebben wij gegevens nodig. In ons privacyreglement lees je hoe Simba Familiezorg omgaat met persoonsgegevens zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij hechten groot belang aan zorgvuldigheid en veiligheid bij het verwerken van persoonsgegevens. We respecteren je recht op privacy en houden ons aan de geldende wet- en regelgeving. Hieronder vind je antwoorden op belangrijke vragen rond privacy in verband met onze zorg. Heb je meer vragen of wil je het volledige privacyreglement ontvangen, neem dan contact met ons op.

Van wie verzamelen wij gegevens en waarom?

Wij verwerken persoonsgegevens van cliënten, (hun) contactpersonen en van samenwerkingspartners en contractpartijen. Dit doen wij om gezinnen waarin kinderen (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen passende ondersteuning te bieden en om te voldoen aan onze contractuele dan wel wettelijke verplichtingen. Ook voor het bewaken van de kwaliteit van onze zorg is het nodig gegevens vast te leggen en te bewaren.

Welke gegevens leggen wij vast?

In een cliëntdossier vermelden wij contactgegevens, geboortedata en het burgerservicenummer van de ouders en kinderen die we begeleiden. Verder leggen we bijzondere persoonsgegevens vast als die relevant zijn voor het bieden van ondersteuning, bijvoorbeeld over gezondheid en de opvoeding van de kinderen. Krijgt of kreeg het gezin hulp van een (jeugdhulp)organisatie, dan verzamelen wij gegevens die een beeld geven van de gezinssituatie en de geboden hulp. Een volledig overzicht van de gegevens die we vastleggen staat in de informatiemap die cliënten ontvangen bij de start van de zorg.

Ook van samenwerkingspartners, contractpartijen en contactpersonen bewaren wij contactgegevens. Andere gegevens van deze organisaties of personen die we vastleggen hebben te maken met de ondersteuning van specifieke gezinnen en/of met de ontwikkeling van onze familiegerichte zorg in Nederland.

Hoe gaan wij om met (persoons)gegevens?

Het verwerken van gegevens gebeurt alleen als de betreffende persoon of organisatie hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij verzamelen en gebruiken ook alleen gegevens die nodig zijn in verband met het verlenen van zorg, bijvoorbeeld om de voortgang van een traject te volgen, en voor onze bedrijfsvoering, waaronder het afleggen van verantwoording over ons werk.

Bij het verzamelen, bewaren en gebruiken van privacygevoelige gegevens houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • aan cliënten voor de start van een traject aangeven welke persoonsgegevens wij van hen verwerken en voor welke doelen;
 • de verzamelde gegevens alleen gebruiken voor de genoemde doelen;
 • persoonsgegevens niet met anderen delen, tenzij dat nodig is om passende ondersteuning te bieden of als we wettelijk verplicht zijn dat te doen. Voor het delen van gegevens vragen wij eerst toestemming aan de betreffende cliënt;
 • gegevens over cliënten alleen via beveiligde mail uitwisselen;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen en dat ook eisen van organisaties waarmee we samenwerken;
 • het recht van cliënten en organisaties respecteren op inzage in de persoonsgegevens die we van hen verwerken en op het aanpassen of verwijderen van deze gegevens.

Simba Familiezorg behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in haar privacyreglement, bijvoorbeeld als de wetgeving verandert.

Welke rechten heb je als ouder of jongere?

Je hebt het recht de persoonsgegevens in te zien die Simba Familiezorg over jou en je kinderen bewaart. Kinderen tot 12 jaar hebben zelf geen inzage in hun dossier, hun ouders wel. Kinderen vanaf 12 jaar mogen hun dossier inzien, als zij hun eigen belangen goed kunnen inschatten. Bij jongeren van 16 jaar en ouder hebben de ouders geen inzage in het dossier van hun kind, tenzij het kind hiervoor toestemming geeft.

Als je wilt weten welke gegevens wij van je verwerken, kun je een overzicht opvragen via e-mail of post (postadres: Simba Familiezorg, Postbus 9104, 1006 AC Amsterdam). Een inzageverzoek is gratis. Alleen als je verzoek buitensporig is (bijvoorbeeld als je onnodig veel verzoeken bij ons indient), kunnen we een vergoeding vragen voor administratiekosten.

Naast inzagerecht heb je, onder omstandigheden, recht op:

 • Aanvullende informatie over de verwerking van je persoonsgegevens,
 • Verbetering/aanpassing van je persoonsgegevens,
 • Verwijdering van je persoonsgegevens,
 • Beperking van (een deel van) de verwerking van je persoonsgegevens,
 • Het maken van bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens, en
 • Overdraagbaarheid van je persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij online?

Simba Familiezorg gebruikt cookies op haar website om deze gebruiksvriendelijker te maken. Hieronder lees je welke cookies wij plaatsen en hoe je hierin een keuze kunt maken.

 • Functionele en technische cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van een website. De meeste verdwijnen zodra je de website verlaat. Ook wordt een cookie geplaatst om aan te geven dat je akkoord bent gegaan met de cookiemelding.
 • Analytische cookies verzamelen informatie om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en hoe we jouw gebruikservaring kunnen verbeteren. Simba Familiezorg werkt met Google Analytics. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De verzamelde informatie wordt ook zoveel mogelijk geanonimiseerd. Lees meer over Google’s privacybeleid.
 • Sociale Media-cookies gebruiken we om eenvoudig online informatie te kunnen delen, bijvoorbeeld via LinkedIn. Wij hebben geen invloed op de cookies die deze netwerken plaatsen. In de privacyverklaring op de websites van deze partijen lees je hoe zij omgaan met (persoons)gegevens.

Cookies blokkeren

Het is mogelijk cookies te blokkeren. De meeste internetbrowsers kun je zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Houd er wel rekening mee dat bepaalde delen van de website minder goed werken als je alle cookies blokkeert.

Cookies beheren en verwijderen

Alle grote internetbrowsers bieden de mogelijkheid cookies te beheren. Als je niet wilt dat deze website cookies plaatst, kun je ze beperken of wissen door de instellingen in je computer of smartphone aan te passen. Je kunt je browser ook zo instellen dat je telkens een melding krijgt wanneer je een cookie ontvangt, zodat je per keer kunt beslissen of je deze wilt accepteren. Als je bepaalde cookies uitschakelt, kan het zijn dat sommige onderdelen van onze website minder gebruiksvriendelijk zijn.

Meer weten?

Deze privacyverklaring is een verkorte versie van het privacyreglement van Simba Familiezorg. De volledige versie kun je opvragen via simbafamiliezorg@soskinderdorpen.nl.

Heb je een vraag of klacht over de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens? Neem dan contact op via simbafamiliezorg@soskinderdorpen.nl of per post via Simba Familiezorg, Postbus 9104, 1006 AC Amsterdam.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.