Blog: ‘Het draait om de relatie tussen ouder en kind’

Via een serie blogs vraagt Simba Familiezorg aandacht voor het samen plaatsen van broers en zussen na een uithuisplaatsing, en voor familieversterkende zorg. In deel 6 komt Eline Geerlings aan het woord. Zij zoekt als gedragswetenschapper in het Simba-team met ouders naar mogelijkheden om de relatie met hun kind te herstellen: ‘Het werkt het krachtigst als ouders dat zélf doen en bij Simba geloven we dat ze dat kunnen.’

Een positief, ontspannen contact met je ouders beïnvloedt hoe je zelf als kind in het leven staat en hoe je relaties met anderen aangaat, ook later. In mijn ogen is er dan ook alle reden om aan de ouder-kind relatie te blijven werken als kinderen (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld door met een moeder die door eigen trauma’s botst met iedereen in haar omgeving te praten over wat er bij haar gebeurt. En over het effect daarvan op haar kinderen, zodat zij daar op een rustig moment over kan praten met ze.

Spanning wegnemen

Het helpt enorm als een ouder zelf dat gesprek kan voeren met zijn of haar kinderen om hun relatie te versterken en om spanning weg te nemen bij de kinderen. Want heftige, voortdurende spanning schaadt hun ontwikkeling. Door ondersteuning te bieden bij wat moeizaam gaat, lukt het meestal contact weer (deels) mogelijk te maken.

Wederzijdse behoeftes

Ik heb vaak gezien in gezinnen hoe ouders en kinderen uit contact waren geraakt. Eén situatie is me sterk bijgebleven. Tussen een meisje van veertien jaar en haar moeder leek al het vertrouwen weg. Daarover sprak ik eerst met beiden apart. Ik vroeg het meisje wanneer ze was opgehouden met aan haar moeder te vertellen wat haar bezighield – de kleine, dagelijkse dingen en groter verdriet. Aan de moeder vroeg ik hoe de verbinding met haar dochter was losgeraakt. In een gezamenlijk gesprek ging het daarna over wat ieders behoefte was. Toen bleek dat de dochter geen idee had van wat er in haar moeder omging en zich niet gehoord voelde. De moeder had zich niet gerealiseerd dat haar dochter zich in de steek gelaten voelde. Dat wederzijdse erkennen werkte helend.  

Kansen op herstel

In de visie van Simba Familiezorg is er vertrouwen dat ouders in staat zijn de verbinding met hun kind te herstellen. Mijn rol is samen met hen te onderzoeken wat ze moeilijk vinden in hun eigen leven en in de relatie met hun kind. Meer helderheid hierover legt de basis voor herstel. Er is bijna altijd een haakje te vinden voor hernieuwd contact, soms via een bekende van de ouders en/of kinderen. Als hulpverlener werk ik steeds meer met het netwerk van gezinnen en leer ik hoe de relaties binnen een familie zijn ontstaan. Dat biedt inzichten in waar verandering mogelijk is, met als doel dat ouders en kinderen weer dichter bij elkaar kunnen komen. Die verbinding herstellen zie ik als de kern van mijn werk, het is waar ik me bij ieder gezin dat ik begeleid hard voor maak.

Simba Familiezorg is mogelijk gemaakt dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.