Feiten en cijfers

In Nederland zijn volgens schattingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek 65.000 kinderen (cijfer 2020), al dan niet tijdelijk, uithuisgeplaatst. Hoewel Nederland een uitgebreid aanbod heeft aan jeugdhulp, leven ook in ons land veel kinderen zonder veilig thuis. Daar wil SOS Kinderdorpen samen met gerenommeerde partners in de jeugdsector verandering in brengen, omdat in onze visie ieder kind een liefdevolle, veilige familie nodig heeft.

Broers en zussen samen plaatsen

Als kinderen niet bij hun ouders kunnen wonen, is dat voor iedereen in het gezin ingrijpend. Daar komt bij dat veel uithuisgeplaatste broertjes en zusjes niet samen op één plek worden opgevangen. Precieze cijfers ontbreken, maar volgens een schatting van het Nederlands Jeugdinstituut (rapport ‘Samen, tenzij’, 2015, gemaakt op verzoek van SOS Kinderdorpen) gebeurt dat bij circa 50 procent van de uithuisplaatsingen. Dat betekent dat per jaar enkele duizenden kinderen in een voor hen moeilijke tijd de steun van hun broer(s) of zus(sen) moeten missen. Bovendien lukt terugkeer naar huis te vaak niet, ondanks alle inspanningen van jeugdhulpverleners, waardoor gezinnen voorgoed uit elkaar vallen.

In deze factsheet lees je meer over de jeugdhulp in Nederland en over hoe Simba Familiezorg eraan bijdraagt dat meer kinderen in veilig in hun eigen familie kunnen opgroeien.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.