Samen voor gezinsherstel

Ook in Nederland heeft ieder kind recht op een liefdevol en veilig thuis. In 2018 richtte SOS Kinderdorpen Simba Familiezorg op voor kwetsbare kinderen in Nederland. Binnen het programma vangt SOS broertjes en zusjes samen op. Intussen werken we met professionals, kinderen én ouders aan gezinsherstel. Familiebegeleider Brenda van Alst-Schut vertelt.

“Binnen Simba Familiezorg werken we met gezinnen die uit elkaar zijn gevallen en waarvan de kinderen uit huis zijn geplaatst. Ons doel is ervoor te zorgen dat deze kinderen uiteindelijk weer veilig thuis kunnen wonen. Voor dat doel werken we samen in een door ons samengesteld Simba-team. Zo’n team bestaat meestal uit ouders, kinderen, een gedragswetenschapper, een specialistische hulpverlener en de gezinshuis- of pleegouders. Als familiebegeleider heb ik een verbindende en overkoepelende rol en zorg ik ervoor dat iedereen aan boord is.”

Focus op herstel

Brenda van Alst-Schut

“Ik vind het heel mooi dat we bij Simba Familiezorg continu de verbinding houden met alle betrokkenen. Daardoor is er meer mogelijk. De reguliere jeugdhulp is gefragmenteerd. Ouders, kinderen, gezinshuisouders of pleegouders en de voogd: iedereen doet een stukje, maar het komt niet samen. Daarbij ligt de nadruk vaak op wat niet goed is gegaan. Wij richten ons met elkaar heel bewust op wat nog wel kan en waar krachten liggen binnen het gezinssysteem. Door te focussen op herstel, ontstaan er mogelijkheden voor veilig contact en het aanpakken van problemen. Dat wat je aandacht geeft, groeit.”

Gepaste hulp voor ouders

“Laatst kregen we bijvoorbeeld een aanmelding van een gezin waarvan de kinderen door fysieke onveiligheid niet meer thuis konden wonen. In de periode die volgde was er geen tijd genomen om te zoeken naar omgangsmogelijkheden, waardoor de kinderen hun moeder vijf maanden lang niet hadden gezien. Als dit gezin eerder in onze zorg was gekomen, hadden we gezorgd dat de kinderen en hun moeder elkaar op een veilige manier konden blijven zien en gezocht naar gepaste hulp voor de moeder. Ouders zijn heel belangrijk voor kinderen, zij hebben de eerste plek.”

Samen één doel

“Ik denk dat terugkeer naar huis in Nederland veel vaker mogelijk zou zijn als er meer gewerkt zou worden aan en met de ouders. Wij richten ons op gezinsherstel, maar dat kan alleen als alle partijen dat doel voor ogen hebben. Een uitdagende taak, maar zo ontzettend mooi als het lukt! Uiteraard kunnen we er in het traject achterkomen dat terugkeer niet mogelijk is. Maar dat is dan wel intensief met elkáár onderzocht. En vervolgens kijken we ook samen naar een andere oplossing.”

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.