Verhalen over pleegzorg in Libelle

Als thuis veilig opgroeien (tijdelijk) niet mogelijk is, kan opvang in een pleeggezin het verschil maken voor een kind.   

Vrouwentijdschrift Libelle deelt inspirerende verhalen over pleegzorg. Bijvoorbeeld over het meisje dat bij haar juf ging wonen, inmiddels zelf leerkracht is en ook een kind uit haar klas in huis nam. De pleegmoeder van een tweeling vertelt hoe belangrijk het is voor de twee zusjes om samen op te groeien. Het artikel benoemt verschillende vormen van pleegzorg en geeft aan hoe je pleegouder kunt worden. Simba Familiezorg wordt genoemd als programma van SOS Kinderdorpen in Nederland dat erop is gericht broertjes en zusjes na een uithuisplaatsing samen op te vangen.

Tekort aan opvanggezinnen

Elk jaar zijn 3500 nieuwe pleegouders nodig. Er is een groot tekort aan pleeggezinnen die meer kinderen uit één gezin kunnen opnemen. Broertjes en zusjes worden nog te vaak gescheiden opgevangen, waardoor ze elkaars steun moeten missen. Simba Familiezorg zet zich, samen met Defence for Children, in om het recht van kinderen op samenplaatsing vast te leggen in de wet.

Het programma Simba Familiezorg wordt gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.