Familiebegeleiders ondersteunen gezinnen

De familiebegeleiders van Simba Familiezorg richten zich op de ouders van kinderen die uit huis zijn geplaatst en op gezinnen waar een uithuisplaatsing dreigt. Hun rol is aanvullend op de hulp van de betreffende jeugdhulporganisatie voor de kinderen. De familiebegeleiders werken systemisch, traumasensitief en netwerkgericht. Ze ondersteunen de ouders bij het veranderen van de situatie waarin het gezin eerder vastliep.

Contact blijft

Vanzelfsprekend werken onze familiebegeleiders nauw samen met de gezinshuis- of pleegouders die de kinderen (tijdelijk) opvangen. Ze bevorderen ook dat kinderen en ouders in contact blijven tijdens de uithuisplaatsing, om de kans op hereniging van het gezin te vergroten. Ouders worden daarom zo veel als mogelijk betrokken bij het dagelijks leven van hun kinderen in het opvanggezin.

Veilig terug naar huis

De intensieve begeleiding van 1,5 dag per week voor een periode van maximaal 2 jaar heeft als doel dat de familierelaties herstellen en de kinderen uiteindelijk veilig kunnen terugkeren naar huis. Zodra de kinderen weer bij hun ouders wonen bieden de familiebegeleiders nog enige tijd nazorg, ook dat maakt deel uit van onze hulp. Wil je meer weten over het werk van onze familiebegeleiders? Lees dan de interviews met Joost Donselaar en Brenda van Alst-Schut.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.