Thuis in een gezinshuis

In augustus 2019 maakte de NOS een reportage over gezinshuizen. Het belang van deze vorm van opvang en de kwaliteitscriteria die de sector heeft opgesteld staan daarin centraal.

Belang Gezinshuis

Continuïteit en stabiliteit

Het wetenschappelijk bewijs dat een kleinschalige aanpak beter is voor kinderen neemt toe, zegt Peer van der Helm, lector residentiële jeugdzorg: “Gezinshuizen bieden continuïteit en stabiliteit. Kinderen krijgen vaste grond onder de voeten en ze hebben niet continu met nieuwe mensen te maken.”

Om deze reden wordt sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 steeds meer ingezet op kleinschaligheid. Het aantal gezinshuizen is sinds 2014 met bijna 60% gestegen. Door het groeiende aantal gezinshuizen is behoefte ontstaan aan duidelijke kwaliteitscriteria voor deze kleinschalige vorm van jeugdhulp. In overleg met medewerkers in gezinshuizen hebben experts die criteria opgesteld: de landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen.

Onmisbaar in de jeugdzorg

Rob de Munck, directeur van brancheorganisatie Gezinshuis.com en voorzitter van het kernteam dat de kwaliteitscriteria opstelde: “Ik verwacht dat de criteria niet alleen bijdragen aan de kwaliteit van gezinshuizen, maar ook een extra impuls geven aan de uitbreiding van het aantal plaatsen in gezinshuizen. Deze hulp is een onmisbaar onderdeel van de jeugdzorg, als we willen dat veel meer kinderen die niet thuis kunnen wonen in gezinnen opgroeien.”

[bron: NOS en NJi]

Jeugdjournaal: gezinshuis De Knoest​

NOS-journaal 17.00 uur (het stukje over gezinshuis.com is van 1.24 – 2.34)

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.