Kamer neemt 18 moties aan over jeugdzorg

Van de 26 moties die de Tweede Kamer tijdens het begrotingsdebat over jeugdzorg eind november indiende, zijn er op 7 december maar liefst 18 aangenomen.

Deze moties raken direct aan de thema’s waar Simba Familiezorg zich hard voor maakt:

Opvang voor kinderen die (tijdelijk) niet veilig thuis kunnen wonen

Een motie van GroenLinks en D66 vraagt de regering samen met gemeenten en regio’s te bevorderen dat er meer familie- en gezinshuizen komen, vooral in gebieden waar die er nog weinig zijn. Simba wordt genoemd als voorbeeld van een initiatief dat kan bijdragen aan het bij elkaar houden van gezinnen en aan terugkeer van kinderen na een uithuisplaatsing.

Rechtspositie van ouders en kinderen versterken

Een motie van ChristenUnie en CDA vraagt het kabinet de rechtspositie van kinderen en ouders te versterken bij hervormingen in de jeugdbescherming. Simba Familiezorg en Defence for Children pleiten al langer voor wettelijke verankering van het recht voor broers en zussen om samen op te groeien.

Samenwerken met ouders en kinderen/jongeren aan oplossingen voor het gezin
  • Een motie van ChristenUnie en VVD vraagt de richtlijn ‘Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp voor jeugdhulp en jeugdbescherming’ beter te verankeren, zodat kinderen en ouders een duidelijkere stem krijgen bij de keuze van behandelingen. Bij onze hulp aan gezinnen gaat veel aandacht naar ondersteuning van de ouders om de thuissituatie zo te veranderen dat de kinderen veilig kunnen terugkeren.
  • In hun motie over stoppen met gesloten jeugdzorg vragen PvdA en CDA de regering bij een gezin dat hulp nodig heeft het netwerk van ouders en kinderen nadrukkelijker te betrekken bij oplossingen. Familiebegeleiders van Simba Familiezorg vragen samen met de ouders actief aan mensen uit hun netwerk om het gezin te ondersteunen, ook nadat de hulp is gestopt.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.