Maatschappelijke business case Simba Familiezorg

Intensieve, familiegerichte ondersteuning van gezinnen die te maken hebben met een (dreigende) uithuisplaatsing is van belang voor de kinderen en ouders om wie het gaat, hun sociale netwerk, de financiers van jeugdhulp en de samenleving. Dat blijkt uit de maatschappelijke business case van Simba Familiezorg. Iedere euro die in deze ondersteuning wordt geïnvesteerd levert € 1,22 op.

In opdracht van SOS Kinderdorpen heeft onderzoeksbureau Sinzer in 2018-2019 onderzoek gedaan naar de meerwaarde van Simba Familiezorg. Aan de hand van uitgebreid literatuuronderzoek en interviews met experts in de jeugdzorg brachten de consultants de verwachte kosten en baten in kaart, zowel kwantitatief (financieel) als kwalitatief (maatschappelijk). Lees meer over de belangrijkste bevindingen uit het rapport in de verkorte weergave van de maatschappelijke business case.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.