Simba Familiezorg project

Het Simba Familiezorg-project richt zich op drie pijlers:

  • Familieversterkende zorg

Na een uithuisplaatsing doen we samen met de betreffende jeugdhulporganisatie al het mogelijke om broers en zussen samen op te vangen. In de periode die de kinderen in een gezinshuis of pleeggezin doorbrengen volgen de ouders een intensief traject, met als doel dat zij de zorg uiteindelijk weer kunnen overnemen. Zij krijgen tijdens dit traject 1,5 dag per week intensieve ondersteuning van een familiebegeleider voor een periode van maximaal 2 jaar. Samen met de ouders en kinderen vragen we bovendien mensen die belangrijk voor hen zijn om het gezin bij te staan, bijvoorbeeld met praktische hulp of een luisterend oor.

  • Lobby

Samen met Defence for Children voeren wij lobby voor wettelijke verankering van het recht voor broers en zussen om bij elkaar te blijven na een uithuisplaatsing. Ons doel is dat samen plaatsen in Nederland de norm wordt, zodat broers en zussen per definitie samen kunnen opgroeien, tenzij dat niet in hun belang is. In de praktijk worden kinderen uit één gezin nog (te) vaak in verschillende opvanggezinnen ondergebracht.

  • Onderzoek

In samenwerking met VanMontfoort, een onafhankelijk bureau met veel ervaring in het ontwikkelen van effectieve werkmethodes in de jeugdsector, onderzoeken wij hoe de methodiek van Simba Familiezorg kan worden doorontwikkeld. En hoe deze methodiek eraan kan bijdragen dat in Nederland meer kinderen met de juiste hulp weer veilig opgroeien bij hun ouders.

Lees meer bij Vragen & antwoorden over Simba Familiezorg

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.