Motie voor wettelijk recht op samenplaatsing

Op 31 mei heeft de Tweede Kamer vrijwel unaniem een motie aangenomen van Lisa Westerveld (GroenLinks) en Michiel van Nispen (SP). Zij vragen het kabinet wettelijk vast te leggen dat bij uithuisplaatsingen van broers en zussen het uitgangspunt ‘Samen, tenzij’ is. Simba Familiezorg en Defence for Children voeren al jaren lobby voor deze wettelijke verankering. We zijn heel blij dat de Kamer ons hierin steunt!

Betere rechtspositie

Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind had in zijn reactie op WODC-onderzoek naar samenplaatsing van broers en zussen aangegeven te willen focussen op het aanpakken van praktische problemen in de jeugdzorg die samenplaatsing belemmeren. Voor wettelijke verankering zouden er te veel vragen zijn op het gebied van haalbaarheid, uitvoerbaarheid en de verantwoordelijkheden van. De Kamer heeft nu gevraagd om ook in de Jeugdwet op te nemen dat kinderen uit één gezin het recht hebben om samen te blijven na een uithuisplaatsing. Deze verbetering van hun rechtspositie moet eraan bijdragen dat kinderen die niet bij hun ouders kunnen opgroeien, wél de band met hun broer(s) of zus(sen) behouden.

Simba Familiezorg is mogelijk gemaakt dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.