Opkomen voor kinderrechten

Op 20 november, Internationale Dag voor de Rechten van het Kind, publiceert Defence for Children een nieuwe aflevering van de podcastreeks ‘Recht van Spreken’.

Deze aflevering gaat over de samenplaatsing van broers en zussen na een uithuisplaatsing. Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks vertelt waarom zij zich hard maakt voor wettelijke verankering van het recht voor broers en zussen om samen op te groeien. Ze benoemt knelpunten, zoals het gebrek aan cijfers, waardoor beleid om kwetsbare kinderen te helpen te weinig prioriteit krijgt. ‘Als je het recht op samenplaatsing niet wettelijk vastlegt, gebeurt er te weinig’, aldus het Kamerlid. De noodzakelijke veranderingen in het systeem van jeugdzorg gaan in haar ogen te langzaam. Dat leidt tot schending van fundamentele rechten van kinderen en ouders.

Samenwerken met ouders

In de podcast vertelt Georgien Hakkert over Simba Familiezorg, een innovatief project van SOS Kinderdorpen dat gericht is op gezinnen in Nederland waar (tijdelijk) geen veilig thuis is. Na een uithuisplaatsing doet Simba Familiezorg er, samen met de jeugdhulporganisatie, alles aan om broertjes en zusjes samen op te vangen in een gezinshuis of pleeggezin. Een familiebegeleider ondersteunt de ouders intensief, met als doel dat de kinderen uiteindelijk terug kunnen naar huis. Die focus verandert volgens haar ook de relatie tot ouders: ‘Dan heb je het niet meer óver ouders, maar kijk je sámen met hen naar oplossingen.’ Langere tijd intensief samenwerken met gezinnen levert volgens haar veel positieve effecten op. Allereerst voor ouders, omdat zij daardoor vaker in staat zijn zelf hun kinderen op te voeden. ‘Ook de maatschappij heeft er baat bij dat gezinnen met hun eigen netwerk weer verder kunnen, want kinderen gaan dan vaker uit jeugdhulp.’

Simba Familiezorg wordt financieel mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.