Over Simba voor opvangouders

Simba Familiezorg is een nieuwe vorm van familiegerichte zorg in Nederland voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar waar geen stabiele, veilige thuissituatie is. Na een uithuisplaatsing blijven broers en zussen uit één gezin waar mogelijk bij elkaar in een kleinschalige, gezinsgerichte omgeving.

Terug naar huis

De kern van onze werkwijze is dat we inzetten op terugkeer van de kinderen naar huis, als ze daar veilig kunnen opgroeien. Om dat mogelijk te maken krijgen de ouders maximaal 2 jaar 12 uur per week ondersteuning van een professionele familiebegeleider. Hierdoor kunnen zij bijvoorbeeld hun pedagogische vaardigheden verbeteren. In de periode die de kinderen in jouw gezin doorbrengen, houden ze contact met hun ouders. Daarom is het belangrijk dat de samenwerking tussen jou en de ouders goed verloopt. Ook een soepele samenwerking met de hulpverlener(s) is van belang om een traject te laten slagen.

Steun van het netwerk

In aanvulling op de professionele ondersteuning vragen we mensen die belangrijk zijn voor het gezin bij te dragen aan herstel van de thuis­situatie. Dat kunnen familieleden zijn, maar ook vrienden, buren en/of een leerkracht van school. Op die manier hebben ouders en kinderen nadat het zorgtraject is afgelopen een kring van bekenden om op terug te vallen.

Eigen familie

Simba Familiezorg is een initiatief van SOS Kinderdorpen Nederland, in samenwerking met Gezinshuis.com, de Eigen Kracht Centrale en jeugdhulporganisaties. Het programma wordt gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij. SOS Kinderdorpen helpt over de hele wereld kinderen die de ouderlijke zorg zijn verloren of dreigen te verliezen. De organisatie werkt vanuit de visie dat ieder kind een liefdevolle, veilige familie nodig heeft. Met Simba Familiezorg wil SOS Kinderdorpen Nederland eraan bijdragen dat ook in ons land zo veel mogelijk kinderen veilig en gezond bij hun eigen familie kunnen opgroeien.

Deskundige zorg

Simba Familiezorg voldoet aan de eisen die de Jeugdwet stelt aan jeugdhulpverleners. Wij streven naar het verlenen van deskundige, doelgerichte zorg die is afgestemd op wat het gezin nodig heeft. Lees meer over hoe wij dit in de praktijk invullen:

  • Deze folder voor gezinshuis- en pleegouders legt uit welke rol je als opvangouder kunt vervullen voor een gezin.
  • In deze factsheet lees je hoeveel kinderen in Nederland (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen en hoe Simba Familiezorg gezinnen ondersteunt.
  • De Leidraad Veiligheid beschrijft hoe wij aandacht besteden aan de kwaliteit van onze zorg en aan de veiligheid van de kinderen en ouders die we ondersteunen.
  • Op onze website lees je in het kort hoe Simba Familiezorg omgaat met privacygevoelige informatie. Wil je het volledige privacyreglement ontvangen? Neem dan contact met ons op.
  • Tijdens het project volgt een onafhankelijk bureau wat onze zorg betekent voor gezinnen.  

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.