Simba Familiezorg is vier jaar op weg

We vertellen je graag wat er is bereikt!

Steeds meer gezinnen herenigd

Sinds de start van de pilot zijn mooie successen geboekt: van vijf gezinnen die we hebben begeleid zijn in totaal acht kinderen terug bij hun ouder(s). Ook in december 2021 kon een jongen weer bij zijn vader gaan wonen na een traject van familieversterking. Op onze website lees je hun verhaal. Komende zomer verwachten we nog twee terugplaatsingen.

Reactie minister op onderzoek naar gescheiden plaatsing broers en zussen

Al jaren voeren SOS Kinderdorpen en Defence for Children lobby om het recht van broers en zussen om samen op te groeien wettelijk vast te leggen. De overheid heeft onderzoek laten doen naar het aantal kinderen dat na een uithuisplaatsing gescheiden wordt opgevangen en om welke reden. Eind maart reageerde minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind op de uitkomsten. Hij spreekt heldere ambities uit om de situatie voor deze kinderen te verbeteren en praktische belemmeringen voor samenplaatsing weg te nemen. Maar het kabinet wil het recht op samenplaatsing niet wettelijk verankeren. Ondanks deze beslissing blijven we ons hard maken voor een betere rechtspositie van broers en zussen na een uithuisplaatsing. Projectleider Georgien Hakkert: ‘We volgen of de overheid de aangekondigde verbeteringen waar maakt. En samen met Defence for Children blijven we pleiten voor de wettelijke verankering van het recht van broers en zussen om samen op te groeien.’ Lees de reactie van de minister

Nieuwe ontwikkeling in familieversterking: de teamcoach!

Sinds eind 2021 zetten we voor elk gezin dat we ondersteunen een teamcoach in. Uit de ervaringen tijdens de pilot blijkt dat dat dit de samenwerking rond het gezin verbetert: de familiebegeleider richt zich volledig op ondersteuning van ouders en kinderen, en de teamcoach op het proces. Bovendien kunnen we op deze manier beter volgen wat wel en niet goed werkt om kinderen naar huis te laten terugkeren. Teamlid Jeannette van Veldhuisen: ‘Wanneer ik de rol van teamcoach vervul, zorg ik dat alle hulpverleners rond een gezin weten aan welke aandachtspunten we met elkaar werken. Ouders hebben daardoor meer rust om zich te focussen op de kinderen en hun eigen situatie. In trajecten waar ik de familiebegeleider ben, kan ik dankzij de teamcoach meer tijd aan de ouders besteden.’

Nieuw: 10-Stappen Terugkeerplan

Een leerervaring die de pilot heeft opgeleverd is dat na een uithuisplaatsing vaak heldere doelen ontbreken voor hereniging van het gezin. Ouders weten daardoor niet altijd wat ze moeten doen om terugkeer van hun kinderen mogelijk te maken. Het team van Simba Familiezorg heeft een 10-Stappen Terugkeerplan ontwikkeld om concreet te benoemen welke stappen daarvoor nodig zijn. Op deze manier dragen we eraan bij dat meer kinderen na een uithuisplaatsing terug kunnen naar hun ouders.

Maak kennis met een Simba-gezinshuis

Wendy en Jan-Peter Oudenampsen zijn in 2020 zijn gestart met hun gezinshuis. Voor die tijd waren ze pleegouders van een jongetje met twee zusjes die in een ander pleeggezin woonden. Jan-Peter: ‘De meisjes konden daar niet blijven en ook een volgende plaatsing liep mis. Als gezinshuis kunnen we hen samen opvangen. Nu ze weer bij elkaar zijn zien we hoe goed dat de kinderen doet.’

De gezinshuisouders werken aan een zo positief mogelijke relatie tussen de kinderen en hun ouders, met als doel terugkeer naar huis. ‘We zijn blij dat we dit samen met Simba Familiezorg kunnen doen. Dit betekent dat de ouders zo veel mogelijk aanwezig zijn in de opvoeding van hun kinderen, ook bij dagelijkse dingen als van school halen en naar bed brengen.’ Wendy vult aan: ‘Als mijn kinderen uit huis waren geplaatst, zou ik over elke kleine verandering in hun leven willen meebeslissen. Zo kijk ik naar de ouders van deze drie kinderen: zij blijven hun vader en moeder.’ Wendy en Jan-Peter vertellen graag meer over hun visie en ervaringen. Je kunt contact met ze opnemen via Simba Familiezorg.

Lees ook de verhalenbundel ‘Samen opgroeien is een recht’ met verhalen over broers en zussen na een uithuisplaatsing

Simba Familiezorg is mogelijk gemaakt dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.