Motie Tweede Kamer

In juni 2019 heeft de Tweede Kamer een motie van de SP over samenplaatsing van broers en zussen bij een uithuisplaatsing unaniem aangenomen. Daarin vraagt de Kamer het kabinet de randvoorwaarden te onderzoeken voor het uitgangspunt ‘samenplaatsing, tenzij’. Met als doel dit uitgangspunt beter te borgen, mogelijk door het in de wet vast te leggen. SOS Kinderdorpen en Defence for Children kijken uit naar de resultaten van dit onderzoek.

Bijzondere positie broers en zussen

In de aanloop naar het Algemeen Overleg Personen- en familierecht in de Tweede Kamer begin 2019 vroeg Defence for Children al aandacht voor de bijzondere positie van broers en zussen bij uithuisplaatsing. Dit gebeurde omdat de organisatie signalen ontving dat broers en zussen lang niet altijd samen worden opgevangen bij een uithuisplaatsing.

Standaard toetsmoment

Defence for Children en SOS Kinderdorpen vinden dat bij een ingrijpende gebeurtenis als een uithuisplaatsing standaard moet worden getoetst of samenplaatsen in het belang van de kinderen is. Alleen als dat schadelijk is voor (één van) hen, rechtvaardigt dat gescheiden opvang. Een dergelijk toetsmoment op basis van een ‘samen, tenzij’-beginsel staat niet in de wet. Dit is in tegenspraak met het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties en met andere internationale wet- en regelgeving.

Praktische belemmeringen

Jeugdzorgprofessionals lopen tegen praktische belemmeringen aan waardoor het niet altijd lukt broers en zussen samen te plaatsen. Zo zijn er te weinig pleeggezinnen en gezinshuizen die meer kinderen uit één gezin samen kunnen opvangen. Naast het versterken van de rechtspositie van broers en zussen is het daarom belangrijk dat de overheid obstakels in de praktijk zo veel mogelijk wegneemt.

Hoe verder?

De aangenomen motie biedt de mogelijkheid de positie van broers en zussen te versterken. Minister de Jonge (Volksgezondheid Welzijn en Sport) zegde eerder toe een accurater beeld van de praktijk te willen schetsen, zodat duidelijk wordt waarom samenplaatsen niet altijd lukt. Defence for Children en SOS Kinderdorpen zien dit als een positieve eerste stap en denken graag mee met vervolgstappen die de positie van broers en zussen daadwerkelijk versterken.

Lees meer informatie over de motie op de website van Defence for Children.

Lees meer over de gezamenlijke lobby.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.