Wettelijk recht om samen op te groeien

Op 28 april 2021 heeft het Belgische federaal parlement een wetsvoorstel aangenomen voor het recht van broers en zussen om samen op te groeien. Een doorbraak voor kinderen die te maken krijgen met een uithuisplaatsing. Dankzij dit wetsvoorstel groeit de kans dat zij samen kunnen blijven als veilig thuis opgroeien niet lukt.

SOS Kinderdorpen in België heeft drie jaar voor de wetswijziging gelobbyd en is dan ook dankbaar dat de Kamercommissie Justitie deze vrijwel unaniem goedkeurt. ‘Een uithuisplaatsing betekent vaak een ingrijpende verandering voor kinderen’, zegt Hilde Boeykens, directrice van SOS Kinderdorpen in België. ‘Ze verliezen hun thuis, de nabijheid van hun ouders. Dat ze daarbij ook het contact met hun broer of zus verliezen, komt daar nog eens bovenop. Door dit wetsvoorstel aan te nemen, luistert de politiek naar de stem van duizenden kinderen in de jeugdhulp, die voor alles willen opgroeien zoals alle andere kinderen, samen met hun broers en/of zussen.’

Lobby in Nederland

Ook in Nederland komen kinderen na een uithuisplaatsing vaak op verschillende opvangplekken terecht. Daardoor moeten ze in een moeilijke periode elkaars steun missen. Een breuk in de band tussen broers en zussen op jeugdige leeftijd werkt vaak een leven lang door. SOS Kinderdorpen en Defence for Children lobbyen daarom ook in Nederland voor wettelijke verankering van het recht om samen op te groeien. Beide organisaties brachten hierover in september 2020 het rapport ‘Samenplaatsing van broers en zussen na uithuisplaatsing: een gunst of kinderrecht?’ uit. In december van dat jaar nam de Tweede Kamer een motie aan over samenplaatsing.

In de praktijk

Naast wettelijke verankering is meer nodig om te voorkomen dat kinderen na een uithuisplaatsing worden gescheiden en gezinnen definitief uit elkaar vallen. Zo zijn er meer gezinshuizen en pleeggezinnen nodig die twee of meer kinderen tegelijk kunnen opnemen. En meer inzet op herstel van familierelaties. Familieversterking en het samen plaatsen van broers en zussen zijn de belangrijkste thema’s van Simba Familiezorg, een programma van SOS Kinderdorpen in Nederland.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.