Nieuwsuur bericht over samenplaatsen broers en zussen

Actualiteitenprogramma Nieuwsuur besteedde op 5 januari aandacht aan de duizenden kinderen die jaarlijks in Nederland uit huis worden geplaatst, waarbij naar schatting in de helft van de gevallen broers en/of zussen van elkaar worden gescheiden. 

In diverse landen is dit wettelijk verboden, in Nederland nog niet. Simba Familiezorg, een pilot van SOS Kinderdorpen in Nederland, lobbyt samen met Defence for Children voor het wettelijk verankeren van het samen plaatsen van deze kinderen. Onder meer hoogleraar jeugdrecht Mariëlle Bruning, lid van de Raad van Toezicht van SOS Kinderdorpen, werd geïnterviewd. Kijk hier het item in Nieuwsuur.

De lobby begint zijn vruchten af te werpen. Zo nam de Tweede Kamer in december 2021 maar liefst 18 moties aan over jeugdzorg. Een daarvan benoemt specifiek Simba Familiezorg: ‘De Kamer wenst gezinnen in problemen zo veel mogelijk bij elkaar te houden en bij uithuisplaatsing zo goed mogelijk te werken aan terugkeer, vanuit het belang van kind; overwegende dat dat familie- en gezinshuizen zoals Simba initiatieven zijn die hier goed aan kunnen bijdragen.’

SOS Kinderdorpen laat met Simba Familiezorg zien dat er meer mogelijk is

Als kinderen (tijdelijk) niet veilig thuis kunnen wonen, komen broertjes en zusjes nog te vaak op verschillende opvangplekken terecht. Hierdoor neemt het risico toe dat een gezin definitief uit elkaar valt. Via het project Simba Familiezorg wil SOS Kinderdorpen eraan bijdragen dat in Nederland zo veel mogelijk kinderen kunnen opgroeien in hun eigen familie. Dat doen wij door ouders intensief te ondersteunen en het netwerk van het gezin te versterken. Omdat wij geloven in de kracht van familie.

Over Simba Familiezorg

Simba Familiezorg ondersteunt gezinnen waarin (tijdelijk) geen veilige thuissituatie is. Samen met de jeugdhulporganisatie die de kinderen plaatst doen we er alles aan om broertjes en zusjes samen op te vangen in een gezinshuis of pleeggezin. In de periode waarin de kinderen daar verblijven bieden we de ouders intensieve ondersteuning om de thuissituatie te veranderen. Met als doel dat zij de zorg uiteindelijk weer kunnen overnemen. Samen met de ouders en kinderen vragen we ook mensen die belangrijk voor hen zijn het gezin bij te staan, bijvoorbeeld met praktische hulp of een luisterend oor.

Wettelijk verankeren

Naast het ondersteunen van gezinnen onderzoeken we hoe de Simba Familiezorg-methodiek eraan kan bijdragen dat veel meer kinderen in Nederland weer veilig thuis kunnen wonen. Om het voor meer uithuisgeplaatste kinderen mogelijk te maken met hun broertje(s) of zusje(s) op te groeien, voeren we samen met Defence for Children lobby voor een wettelijk verankerd recht dat broertjes en zusjes na uithuisplaatsing samen worden geplaatst.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.